Описова статистика електорально-територіальних кластерів

У попередній статті за допомогою кластерного аналізу я виділив шість типів територіальних громад, які розрізняються за результатами голосування на парламентських виборах 2014 року. Ця стаття присвячена описанню та характеристиці виділених типів. Нагадаю Вам, що спочатку я зупинився на п’яти кластерах, але потім, подивившись на їхній розподіл на карті України, – збільшив кількість кінцевих кластерів до шести. Основні характеристики виділених кластерів представлені в таблиці. Також я наводжу картограму, побудовану в процесі написання попередньої статті. Як і всі інші роботи – ця виконана за допомогою програмного середовища R, зокрема – пакетів stats, plyr, psych та corrplot.

Номер кластеру Кількість адміністративних одиниць Загальна кількість виборчих дільниць
1  151  3191
2  162  8490
3  32  3838
4  219  8768
5  5  2017
6  49  3370
Розподіл кластерів в межах адміністративних одиниць України при розділенні загальної вибірки на 6 кластерів

Розподіл кластерів в межах адміністративних одиниць України при розділенні загальної вибірки на 6 кластерів

Для позначення суті досліджуваного явища – розділення територіальних громад в багатовимірному полі результатів голосування, я використав термін “електоральний кластер”. Електоральний кластер – це сукупність територіальних громад (районів та міст обласного значення), які характеризуються спільними закономірностями у волевиявленні громадян (власне формулювання).

Взагалі – в результатах кластерного аналізу можна виловити багато цікавих закономірностей. Так, найбільшу цікавість викликає чітке виокремлення п’яти крупних міст південної та східної України: Одеси, Кривого Рогу, Запоріжжя, Дніпропетровська, Харкова (кластер №5). Також за результатами голосування сильно виокремлюються Львівська, Тернопільська та Івано-Франківська області (кластер №6). У читача може виникнути підозра – що такий поділ є результатом різної величини виборчих дільниць (дільниці в містах і селах дуже різняться за кількістю виборців). Але нормалізація числових даних, яку я провів перед виконанням кластерного аналізу, повинна зрівняти абсолютні показники розбіжностей в кількостях голосів. Ще можна одразу виокремити кластер №3, який представлений, здебільшого, обласними центрами. Отже нам залишилось більш детально розібратись із причинами виокремлення кластерів №1,2 та 4. Хоча і тут можна помітити, що кластер №1 представлений, здебільшого, в південно-східній Україні, а кластер №2 – у центральній та західній.

Тепер більш детально розглянемо основні показники виділених кластерів. Для початку відобразимо загальні результати політичних сил в межах виділених кластерів, потім – відобразимо міжпартійні кореляції в результатах голосування. А вже потім перейдемо до дослідження географічних особливостей виділених кластерів. Партійні результати на дільницях кожного із кластерів представлені в таблиці. Для кожної партії наведено абсолютні (кількість голосів) та відносні (відсоток голосів) показники. Для спрощення сприйняття – відсоткові показники я відобразив на діаграмі.

Політична сила Показник Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 Кластер 5 Кластер 6
Кількість голосів «ЗА» голоси 1323024 4096667 3815778 3019830 1697303 1760489
Радикальна Партія голоси 110662 351861 187074 331636 81164 109922
відсотки 8,36 8,59 4,90 10,98 4,78 6,24
Солідарність жінок голоси 11594 32606 17818 25892 13966 2906
відсотки 0,88 0,80 0,47 0,86 0,82 0,17
Інтернет партія голоси 3658 12914 15935 7739 16529 1362
відсотки 0,28 0,32 0,42 0,26 0,97 0,08
Опозиційний блок голоси 172891 429606 176376 266559 432550 7472
відсотки 13,07 10,49 4,62 8,83 25,48 0,42
НАРОДНИЙ ФРОНТ голоси 264240 892965 832858 649717 184153 653669
відсотки 19,97 21,80 21,83 21,52 10,85 37,13
5.10 голоси 4069 14103 28946 7363 9769 2707
відсотки 0,31 0,34 0,76 0,24 0,58 0,15
ЗАСТУП голоси 39665 150062 24476 144496 18494 40847
відсотки 3,00 3,66 0,64 4,78 1,09 2,32
ВІДРОДЖЕННЯ голоси 7305 8941 4049 6292 3016 1548
відсотки 0,55 0,22 0,11 0,21 0,18 0,09
НОВА ПОЛІТИКА голоси 1687 5921 2757 5472 2584 745
відсотки 0,13 0,14 0,07 0,18 0,15 0,04
Єдина Країна голоси 2721 10364 3732 7314 2273 1693
відсотки 0,21 0,25 0,10 0,24 0,13 0,10
Сила Людей голоси 1603 5489 4267 3649 1544 1241
відсотки 0,12 0,13 0,11 0,12 0,09 0,07
ВО Свобода голоси 53562 157373 251869 101568 48338 126586
відсотки 4,05 3,84 6,60 3,36 2,85 7,19
Національна Демократична Партія голоси 1087 4006 2201 2937 1003 724
відсотки 0,08 0,10 0,06 0,10 0,06 0,04
Комуністична партія голоси 71209 168173 113752 136107 118361 3735
відсотки 5,38 4,11 2,98 4,51 6,97 0,21
Об’єднання САМОПОМІЧ голоси 111638 322663 671797 179388 183291 250818
відсотки 8,44 7,88 17,61 5,94 10,80 14,25
УКРАЇНА – ЄДИНА КРАЇНА голоси 1519 5155 6308 3553 2118 1126
відсотки 0,11 0,13 0,17 0,12 0,12 0,06
ПРАВИЙ СЕКТОР голоси 18284 53818 106991 30636 35409 36615
відсотки 1,38 1,31 2,80 1,01 2,09 2,08
УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО голоси 1237 4154 1904 3969 2405 462
відсотки 0,09 0,10 0,05 0,13 0,14 0,03
Ліберальна партія голоси 726 2871 1658 2259 649 329
відсотки 0,05 0,07 0,04 0,07 0,04 0,02
Партія Зелених голоси 3543 12112 8495 8140 6398 898
відсотки 0,27 0,30 0,22 0,27 0,38 0,05
Зелена планета голоси 3256 10921 8770 7856 6337 1342
відсотки 0,25 0,27 0,23 0,26 0,37 0,08
БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА голоси 273592 926713 892408 687687 307076 341519
відсотки 20,68 22,62 23,39 22,77 18,09 19,40
Сила і Честь голоси 1152 4477 2873 3070 1326 822
відсотки 0,09 0,11 0,08 0,10 0,08 0,05
Конгрес Українських Націоналістів голоси 730 2218 1742 1703 645 2027
відсотки 0,06 0,05 0,05 0,06 0,04 0,12
Сильна Україна голоси 50017 156996 79557 104535 93916 5775
відсотки 3,78 3,83 2,08 3,46 5,53 0,33
ВО Батьківщина голоси 76570 242487 194573 210658 65575 103812
відсотки 5,79 5,92 5,10 6,98 3,86 5,90
Громадянська позиція голоси 32601 100435 167112 73322 55402 58616
відсотки 2,46 2,45 4,38 2,43 3,26 3,33
БЛОК ЛІВИХ СИЛ голоси 1038 3330 2794 3186 1657 478
відсотки 0,08 0,08 0,07 0,11 0,10 0,03
Громадянський рух голоси 1168 3933 2686 3127 1355 693
відсотки 0,09 0,10 0,07 0,10 0,08 0,04
Відносна підтримка політичних сил в межах виділених електоральних кластерів

Відносна підтримка політичних сил в межах виділених електоральних кластерів

Наведені вище таблиця та діаграма дозволяють винайти багато цікавих фактів “із життя” політичних сил. Так, значно виділяється зовсім різна підтримка НАРОДНОГО ФРОНТУ в межах різних кластерів. Беззаперечним лідером НАРОДНИЙ ФРОНТ є в Галичині (кластер №6). Полярним результатом виділяється кластер №5 (великі міста півдня і сходу) – тут НАРОДНИЙ ФРОНТ отримав менший із варіантів підтримки. Діаметрально протилежно виділяється Опозиційний блок – велика підтримка на південному сході, і мінімальна – в трьох областях західної України. Із незначних (за результатами голосування) партій можна відзначити Конгрес Українських Націоналістів, підтримка якого в межах кластеру №6 вдвічі більше, ніж в інших кластерах. Цікавим також є результат БЛОКУ ПЕТРА ПОРОШЕНКА – майже однакова підтримка в межах усіх кластерів. Слід додати, що результати більшості партій також вказують на регіональні особливості електоральної підтримки.

Тепер більш детально розглянемо кореляцію виборчої підтримки політичних сил в межах кожного із кластерів. Для цього я побудував діаграми кореляції в результатах голосування. Для кожного із кластеру при побудові діаграми використано ієрархічну кластеризацію при відображені кореляційної матриці, через це – на різних діаграмах політичні сили розташовані в різних місцях. Такий підхід дає змогу скомпонувати “споріднені” політичні сили при побудові діаграми. В якості показника кореляції я використав коефіцієнт r-Пірсона. Оскільки обчислення коефіцієнтів кореляції виконувалось попарно для декількох показників – я застосував поправку Беньяміні-Йекутілі для усунення ефекту множинних порівнянь. Значимість кореляційного зв’язку для кожної пари показників фіксувалась на рівні значущості α=0,05 із врахуванням поправки Беньяміні-Йекутілі. Зв’язки, які не потрапили до значимого діапазону – закреслені. На цих діаграмах також враховано відносну явку виборців (у відсотках) і обчислено кореляції явки із результатами голосування за кожну із політичних сил.

Кореляція між виборчою підтримкою політичних сил в межах кластеру №1

Кореляція між виборчою підтримкою політичних сил в межах кластеру №1

Кореляція між виборчою підтримкою політичних сил в межах кластеру №2

Кореляція між виборчою підтримкою політичних сил в межах кластеру №2

Кореляція між виборчою підтримкою політичних сил в межах кластеру №3

Кореляція між виборчою підтримкою політичних сил в межах кластеру №3

Кореляція між виборчою підтримкою політичних сил в межах кластеру №4

Кореляція між виборчою підтримкою політичних сил в межах кластеру №4

Кореляція між виборчою підтримкою політичних сил в межах кластеру №5

Кореляція між виборчою підтримкою політичних сил в межах кластеру №5

Кореляція між виборчою підтримкою політичних сил в межах кластеру №6

Кореляція між виборчою підтримкою політичних сил в межах кластеру №6

 Як видно з діаграм – майже для всіх кластерів чітко виокремлюються свої “політичні сукупності”, які корелюють за показниками виборчої підтримки. Виняток складає лише кластер №5, де майже всі корелюють майже зі всіма, але при врахуванні значущості кореляційного зв’язку – дуже мало статистично доведених кореляцій. Якщо повторити кластерний аналіз для всієї сукупності районів та міст (618 суб’єктів), але в розрізі политичних сил, можна чітко виділити споріднені партії. Дендрограма такого аналізу представлена нижче.

Дендрограма кластеризації політичних сил в межах районів та міст обласного значення (за результатами голосування)

Дендрограма кластеризації політичних сил в межах районів та міст обласного значення (за результатами голосування)

На дендрограмі я виділив шість кластерів, хоча це – довільне рішення. Але навіть при такому недеталізованому розділенні – чітко проявлюється виокремлення Опозиційного блоку від Компартії та Сильної України. Також на цьому рівні розділення відбувається роз’єднання НАРОДНОГО ФРОНТУ та БЛОКУ ПЕТРА ПОРОШЕНКА. Розділення цих двох партій є наслідком різної виборчої підтримки в регіонах України.

Тепер перейдемо власне до характеристик виділених електоральних кластерів. Отже, електоральний кластер №1 – східні та південні регіони України. Це місто найзапекліших електоральних боїв – висока підтримка “прорегіональних партій” (Опозиційний блок, Компартія, Сильна Україна) разом із відносно високою підтримкою проєвропейських політичних сил (НАРОДНИЙ ФРОНТ, БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА). Це райони із високою політичною конкуренцією, якщо приймати до уваги високу підтримку полярних політичних сил.

Електоральний кластер №2 – подібний до кластеру №1, але із тією відміною, що тут трохи більше отримали проєвропейські партії, а трохи менше – “прорегіональні”. Адміністративні суб’єкти, які потрапили до цього кластеру також можна охарактеризувати як райони з високою політичною конкуренцією.

Електоральний кластер №3 – більшість обласних центрів, райони м.Київ. Тут значно меншу підтримку (у порівнянні з кластерами 1 і 2) отримали Опозиційний блок, Компартія та Сильна Україна. Натомість – у цих районах спостерігається підвищена підтримка ВО Свобода, Об’єднання САМОПОМІЧ та ПРАВОГО СЕКТОРУ. На мою думку – саме інформаційна обізнаність населення цих районів є причиною порівняно низької підтримки Радикальної Партії та підвищеною – ПРАВОГО СЕКТОРУ і САМОПОМІЧІ.

Електоральний кластер №4 – аграрні регіони України. На фоні заниженої підтримки таких урбаністичних партій, як САМОПОМІЧ та ПРАВИЙ СЕКТОР, ці території показують суттєво завищену підтримку Аграрного об’єднання ЗАСТУП та Радикальної Партії.

Електоральний кластер №5 – Обласні центри та великі міста південного сходу (міста-мільйонники). Цитадель колишньої Партії Регіонів, що і виражається у суттєвій підтримці Опозиційного блоку, Комуністичної партії та Сильної України. В цьому кластері проєвропейські партії отримали найнижчу підтримку в порівнянні з іншими виділеними сукупностями.

Електоральний кластер №6 – “Галичина”… Регіон із сильними проєвропейськими поглядами більшої частини населення. Причому саме з проєвропейськими, а не націоналістичними! На проєвропейськість вказує надмірно висока підтримка НАРОДНОГО ФРОНТУ, а проти націоналізму свідчть майже тотожня з іншими кластерами підтримка ультраправих політичних сил – ВО Свобода та ПРАВОГО СЕКТОРУ. Із націоналістичних партій лише Конгрес Українських Націоналістів тут показав явно завищений результат, але ваговий внесок цієї політичної сили у результати голосування дуже незначний.

Leave a Comment

%d блогерам подобається це: