Дихати з обережністю, чи вірити на моніторингове слово?

Вибір місця проживання, розташування школи чи дитячого садочку, кількість захворювань – це далеко не повний перелік питань,  на які впливає чистота атмосферного повітря.
Нещодавно  ми розповідали про  якість проведення моніторингу атмосферного повітря. Нагадаємо, в Кривому Розі встановлено кілька спостережних постів (станцій) [посилання]. Окрім чотирьох станцій, що належать міськвиконкому, в нашому місті також працює одна станція Держсанепідемстанції (вул. Міжпланетна, 2) та три станції ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (вул. Кімівська, 57; вул. Орджонікідзе, 52 та вул. Ландау, 2).

Для того, щоб визначитись в якому районі найчистіше атмосферне повітря, ми вирішили порівняти результати всіх спостережень за вересень 2013 – серпень 2014 року. Саме на цей період ми маємо сумісні дані з різних джерел. Схема розташування спостережних станцій (за виключенням вул. Міжпланетна, 2) зображена на цьому рисунку:

 

Схема розташування постів спостереження

Схема розташування постів спостереження

Нас цікавлять хімічні речовини, вміст яких у криворізькому повітрі відслідковується чотирма автоматизованими станціями міськвиконкому: оксид вуглецю $(CO)$, сірководень $(H_2S)$, аміак $(NH_3)$, оксид азоту $(NO)$, діоксид азоту $(NO_2)$, діоксид сірки $(SO_2)$. Гранично допустимі концентрації цих речовин згідно з «Державними санітарними правилами охорони атмосферного повітря населених місць» [посилання] наведені у таблиці нижче. Також тут зазначено клас небезпечності речовини. Чим нижчий клас, тим небезпечніша речовина. Це визначено ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности». З шести сполук найнебезпечнішими є сірководень та діоксид азоту, а найменш небезпечними – оксид вуглецю та аміак.

Речовина Гранично допустима концентрація, мг/куб. м
Клас небезпечності
максимальна разова середньодобова
оксид вуглецю $(CO)$ 5 3 4
сірководень $(H_2S)$ 0,008 – – – 2
аміак $(NH_3)$ 0,2 0,04 4
оксид азоту $(NO)$ 0,4 0,06 3
діоксид азоту $(NO_2)$ 0,085 0,04 2
діоксид сірки $(SO_2)$ 0,5 0,05 3

Для нашої статті ми використовували два джерела інформації. Обидва офіційні. Дані по станціях, що належать міськвиконкому та Держсанепідемстанції було отримано нами у відповіді на запит про публічну інформацію [посилання]. Дані по станціях, що належать ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» отримано з офіційного сайту підприємства [посилання].

Спочатку розглянемо вимірювання максимальних разових концентрацій вищеозначених шести речовин-забруднювачів, а потім перейдемо до середньодобових концентрацій.

Зведену таблицю з кількістю вимірювань та діаграму, побудовану за цією таблицею, представлено нижче. Тут наведено загальну кількість відібраних на кожному пункті проб повітря та кількість проб, де вміст забруднюючих речовин перевищує разові гранично допустимі концентрації. Прочерки у таблицях означають, що вимірювання не здійснювались.

Спостережний пункт

Кількість вимірювань CO H2S NH3 NO NO2 SO2
Олейникова-3 загальна 17316 17316 17316 17316  17316 17316
із перевищенням ГДК 24 547 0 259 1 0
Радянська-1 загальна 23781 23781 23781 23781 23781 23781
із перевищенням ГДК 94 451 119 149 4 0
ДнШоссе-11 загальна 9542 9542 9542 9542 9542 9542
із перевищенням ГДК 20 3837 1423 65 1631 0
Мелешкіна-32 загальна 8647 8647 8647 8647 8647 8647
із перевищенням ГДК 5 2443 5 264 0 0
Міжпланетна-2 загальна 195 – – – – – – – – – 480 480
із перевищенням ГДК 0 – – – – – – – – – 0 0
Кімівська-57 загальна 8160 – – – – – – – – – 1460 1460
із перевищенням ГДК 3 – – – – – – – – – 0 0
Орджонікідзе-52 загальна 8760 2 – – – – – – 1460 1460
із перевищенням ГДК 3 0 – – – – – – 0 0
Ландау-2 загальна 8760 1336 1460 – – – 1460 8760
із перевищенням ГДК 12 0 0 – – – 0 0
Результати моніторингу якості атмосферного повітря в місті Кривий Ріг (визначення максимальних разових концентрацій забруднюючих речовин)

Результати моніторингу якості атмосферного повітря в місті Кривий Ріг (визначення максимальних разових концентрацій забруднюючих речовин)

Як видно з наведених даних – найчастіше перевищення максимальних разових гранично допустимих концентрацій фіксується для сірководню $(H_2S)$ та діоксиду азоту $(NO_2)$. Але привертає увагу ось який факт: перевищення ГДК спостерігається на станціях, які належать місту. При цьому спостережні пости, які належать ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», майже не фіксують перевищень ГДК.

Тепер давайте порівняємо визначення середньодобових концентрацій. Так само побудуємо зведену таблицю та діаграму. Нагадуємо, що середньодобові концентрації речовин-забруднювачів більш жорстко лімітовані і вміст речовини може легко перевищити середньодобову ГДК та не перевищити при цьому максимальні разові концентрації упродовж доби.

Спостережний пункт Кількість визначень CO H2S NH3 NO NO2 SO2
Олейникова-3 загальна 253 253 253 253 253 253
із перевищенням ГДК 0 0 21 28 149 4
Радянська-1 загальна 356 356 356 356 356 356
із перевищенням ГДК 0 0 188 126 0 203
ДнШоссе-11 загальна 145 145 145 145 145 145
із перевищенням ГДК 0 0 61 51 67 40
Мелешкіна-32 загальна 139 139 139 139 139 139
із перевищенням ГДК 0 0 5 67 0 49
Міжпланетна-2 загальна – – – – – – – – – – – – 128 128
із перевищенням ГДК – – – – – – – – – – – – 1 29
Кімівська-57 загальна 365 – – – – – – – – – 365 365
із перевищенням ГДК 0 – – – – – – – – – 0 0
Орджонікідзе-52 загальна 365 – – – – – – – – – 365 365
із перевищенням ГДК 2 – – – – – – – – – 0 0
Ландау-2 загальна 365 – – – 365 – – – 365 365
із перевищенням ГДК 0 – – – 0 – – – 0 0
Результати моніторингу якості атмосферного повітря в місті Кривий Ріг (визначення середньодобових концентрацій забруднюючих речовин)

Результати моніторингу якості атмосферного повітря в місті Кривий Ріг (визначення середньодобових концентрацій забруднюючих речовин)

Аналізуючи наведені дані можна з впевненістю зазначити, що найнебезпечнішим для здоров’я місцем є площа Радянська та прилеглі райони. Тут фіксуються дуже часті перевищення середньодобових граничних концентрацій аміаку $(NH_3)$, оксиду азоту $(NO)$ та діоксиду сірки $(SO_2)$. Особливо часто фіксуються перевищення ГДК діоксиду сірки – у 57% випадків. А на  спостережних постах, які належать ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»  ми бачимо вже знайому нам картину: повітря на границі з промисловою зоною чисте! Фіксуються лише поодинокі випадки перевищення середньодобових ГДК для оксиду вуглецю $(CO)$. Тобто, виходячи з даних моніторингу повітря, можна зробити висновки – найчистіше повітря в нашому місті зустрічається лише на межі промислової зони коксохімічного, металургійного та збагачувального  комбінатів!

Чим можна пояснити таку разючу відмінність між «загальними уявленнями» про стан екології Кривбасу та заявленими офіційними  результатами? Ми підготували  декілька пояснень. А читачі зможуть самі зробити висновки, обравши те пояснення, яке на їхню думку більше відповідає реальному стану речей. Отже, наші варіанти:

  1. речовини-забруднювачі «перелітають» спостережні пости підприємства, які розташовані на границі промислової зони, і осідають вже у центральних районах міста;
  2. станції, що належать міськвиконкому, встановлено неправильно і вони фіксують не загальне забруднення, а викиди локальних джерел;
  3. станції, що належать ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», встановлено неправильно і вони не в повній мірі фіксують вплив промислової зони на стан повітряного басейну;
  4. реальна інформація про результати моніторингу приховується від громади і нею маніпулюють зацікавлені особи подаючи інформацію так, як вигідно їм.

Друзі, Вам вибирати яка з версій, на Ваш погляд є найбільш вірогідною.

Шановні офіційні екологи міста та ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», можливо Ви нам допоможете розібратися з цією плутаниною даних? Громадська спілка «Екологічна рада Криворіжжя» запрошує Вас до публічного діалогу. Криворіжці будуть Вам за це щиро вдячні!

Leave a Comment

%d блогерам подобається це: